2018

Colin van Houten

Tamara Veenstra

Anna Kamma

Erwin Vietmeijer

Mike Maas

Lamyna Spinder

Michelle Derksen

Marc Wijma

Gea ter Veer

Michelle Hoekstra

Herke van Dekken

Sjouke Runia

Taede Terpstra

Peter van der Schaaf

Tim meindertsma

Jilmer Dijkstra

Hedwich Dijkstra

Niek Elzinga

Rosanna Gietema

Leanne van der Meulen

Allerd van der Laan

Celine de Vries

Jasper van der Kooi

Ietzen Kloosterman

Otto de Jager

Wietske de Vries

Wieke de Boer

Jesse Jorrit Boersma

Sanne Otter

Joren Hofstra

Janine de Vries

Aniek Terpstra

Anja Kingma

Ilona de Kok

Madelon Arends

Klaas Pieter Dam

Erwin Terpstra

Jurjen Zwerver

Margo Helmus

Rene de Bruin

Wytze Wijbenga

Douwe Jan Hamersma

Haize de Vries

Noa van Brummelen

Meint Boersma

Diederik Stiksma

Silke Terpstra

Betty Wiersma

Sabine Weening-Loonstra

Danique Bosma

Petra van Wieren

Reina Sikkema

Petra Bosgraaf

Lisa de Vries