De geslaagden van 2018: 

Colin van Houten
Tamara Veenstra
Anna Kamma
Erwin Vietmeijer
Mike Maas
Lamyna Spinder
Michelle Derksen
Marc Wijma
Gea ter Veer
Michelle Hoekstra
Herke van Dekken
Sjouke Runia
Taede Terpstra
Peter van der Schaaf
Tim meindertsma
Jilmer Dijkstra
Hedwich Dijkstra
Niek Elzinga
Rosanna Gietema
Leanne van der Meulen
Allerd van der Laan
Celine de Vries
Jasper van der Kooi
Ietzen Kloosterman
Otto de Jager
Wietske de Vries
Wieke de Boer
Jesse Jorrit Boersma
Sanne Otter
Joren Hofstra
Janine de Vries
Aniek Terpstra
Anja Kingma
Ilona de Kok
Madelon Arends
Klaas Pieter Dam
Erwin Terpstra
Jurjen Zwerver
Margo Helmus
Rene de Bruin
Wytze Wijbenga
Douwe Jan Hamersma
Haize de Vries
Noa van Brummelen
Meint Boersma
Diederik Stiksma
Silke Terpstra
Betty Wiersma
Sabine Weening-Loonstra
Danique Bosma
Petra van Wieren
Reina Sikkema
Petra Bosgraaf
Lisa de Vries