De geslaagden van 2022:   

Anne de Jong  BE

Lydia Boerema

Jantje de Jong  BE

Nynke Dam

Rinze de Kok  BE

Willem Henstra  BE

Sjoerd Stienstra  BE

Bas Knol

Ulko Dijkstra

Saffira Boschma

Fabian Broersma

Lieke Venema

Rene  Adrichem

Jisca Wijnen

Maria van de Born

Mario de Boer

Colin van Houten  BE

Mishan Singarajah

Stefanie Randwijk

Esther Houkes

Tjeerd van der Heuvel

Pieter Eefting

Jurgen Bosma

Ewoud Vlieg   BE

Annejel Dijkstra

Steven Roffel

Andre Hoekstra

Rene Fleury

Thijs Bouwman

Folkert Holtsema

Anne Riemke de Boer

Ilse van der Veer

Jade Hoekstra

Stefan van Timmeren BE

Jelmer Mollema

Laura O'Brien

Froukje Dijkstra BE

Marten Postmus

Bresi Ploeg

Anna van der Berg

Marc van der Veen

Freerk Sipma

Benny de Vries

Stefan Wijma

Jelmer Namminga

Rein Zijlstra

Aafke Talma

Age Bruining

Doutsen Kazimier

Janneke Henstra

Marrick Alkema

Teske Kroes

Patrick Gaasendam BE

Pieter Offringa BE

Justine van der Wal

Alina Sipma

Douwe Gietema BE

Christiaan Reeken BE

Floor Scherpenzeel

Yteke van Kammen

Aliena Poelman

Froukje Elzinga

Sibylla Boersma

Sjoerd de Vries

Sjoerd Douma

Sanne Douma

Ids van Dellen

Harm van Wieren

Wilma Zuidema

Willem Henstra

Femke Wouda BE

Herke van Dekken BE